Informatie

Informatie

De contactgegevens van ons secretariaat:

Theo Smolders

Schoolstraat 22

5731 ARĀ  Mierlo

Telefoon: 0492-661925

Email: tsmolders@onsbrabantnet.nl

==============================================================

De Kersenlanders in 2008.